Dokumendid

Kohtla-Järve Lasteaia Tuhkatriinu päevakava 2022-2023 õppeaastaks 88KB  

KOV õigusaktid

Haridus- ja teadusministeeriumi juhised kohalike omavalitsusele lasteaia- ja -hoiu teenuse tagamiseks

104KB  

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

119KB 477KB

Kohtla-Järve Lasteaia Tuhkatriinu koolitusluba

264KB  

Kohtla-Järve Lasteaia Tuhkatriinu põhimäärus

65KB 393KB

Kohtla-Järve Lasteaia Tuhkatriinu põhimäärus. Seletuskiri

65KB 393KB

Kohtla-Järve Lasteaia Tuhkatriinu arengukava õppeaastateks 2020-2023 kinnitamine

   

Kohtla-Järve Lasteaia Tuhkatriinu arengukava õppeaastateks 2020-2023 kinnitamine. Seletuskiri

88KB 60KB

Kohtla-Järve Lasteaia Tuhkatriinu tegevuskava 2022-2023 õppeaastaks

308KB

 

Õpetaja kutse-eetika

104KB 100KB

Kohtla-Järve Lasteaia Tuhkatriinu koosseis

66KB  

Kohtla-Järve Lasteaia Tuhkatriinu Kodukord

239KB 116KB

Kohtla-Järve linna koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

29KB

335KB

Kohtla-Järve linna koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord. Seletuskiri

29KB 335KB

Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord

133KB 430KB

Filmimise, salvestamise ja pildistamise kord Kohtla-Järve Lasteaia Tuhkatriinu ruumides ja territooriumil

128KB

92KB

Infoturbe juhend

 354KB  260KB

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

 391KB  138KB

Andmekaitsetingimused

 466KB  101KB

Menüüd ja retseptid lastele. Juhendmaterjal toitlustajale. Esimene osa

6800KB  

Menüüd ja retseptid lastele. Juhendmaterjal toitlustajale. Teine osa. Retseptid

1971KB