Dokumendid

Kohtla-Järve Lasteaia Tuhkatriinu päevakava 2023-2024 õppeaastaks 88KB  

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

119KB 477KB

Kohtla-Järve Lasteaia Tuhkatriinu koolitusluba

264KB  

Kohtla-Järve Lasteaia Tuhkatriinu põhimäärus

65KB 393KB

Kohtla-Järve Lasteaia Tuhkatriinu põhimäärus. Seletuskiri

65KB 393KB

Kohtla-Järve Linnavalitsuse määrus 17. oktoober nr 20 "Kohtla-Järve Lasteaia Tuhkatriinu arengukava õppeaastateks 2023-2026 kinnitamine"

 60KB  

Kohtla-Järve Lasteaia Tuhkatriinu arengukava õppeaastateks 2023-2026

88KB  

Kohtla-Järve Lasteaia Tuhkatriinu tegevuskava 2023-2024 õppeaastaks

308KB

 

Õpetaja kutse-eetika

104KB 100KB

Kohtla-Järve Lasteaia Tuhkatriinu koosseis

66KB  

Kohtla-Järve Lasteaia Tuhkatriinu Kodukord

239KB 116KB

Kohtla-Järve linna koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

29KB

335KB

Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord

133KB  

Filmimise, salvestamise ja pildistamise kord Kohtla-Järve Lasteaia Tuhkatriinu ruumides ja territooriumil

128KB

92KB

Infoturbe juhend

 354KB  260KB

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

 391KB  138KB

Andmekaitsetingimused

 466KB  101KB