Dokumendid

Koolieelse lasteasutuse seadus - www.riigiteataja.ee

Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis - www.riigiteataja.ee

Menüüd ja retseptid lastele. Juhendmaterjal toitlustajale. Esimene osa 6800KB  
Menüüd ja retseptid lastele. Juhendmaterjal toitlustajale. Teine osa. Retseptid 1971KB  
KOV õigusaktid
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord 119KB 477KB
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord muutmine 17KB 387KB
Kohtla-Järve Lasteaia Tuhkatriinu põhimäärus 65KB 393KB
Kohtla-Järve Lasteaia Tuhkatriinu põhimäärus. Seletuskiri 65KB 393KB
Kohtla-Järve Lasteaia Tuhkatriinu arengukava õppeaastateks 2017-2020 kinnitamine 16KB 289KB
Kohtla-Järve Lasteaia Tuhkatriinu arengukava õppeaastateks 2017-2020 kinnitamine. Lisa 16KB 289KB
Kohtla-Järve Lasteaia Tuhkatriinu arengukava õppeaastateks 2017-2020 kinnitamine. Seletuskiri 16KB 289KB
Kohtla-Järve Lasteaia Tuhkatriinu koosseisud 18KB 256KB
Kohtla-Järve Lasteaia Tuhkatriinu Kodukord 50KB 131KB
Kohtla-Järve linna koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord 29KB 335KB
Kohtla-Järve linna koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord. Seletuskiri 29KB 335KB
Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord 133KB 430KB
Avaldused ja Blanketid
Avaldus lasteaeda võtmiseks 12KB 53KB
Avaldus lasteaiast lahkumiseks 9KB 45KB
Avaldus lapse suvepuhkusele jäämiseks 9KB 45KB
Taotlus nõustamiskomisjonile 32KB 389KB
Avaldus koolikohustuse edasilükkamiseks üheks aastaks 11KB 70KB