Keelekümblus

Alates 2006.a töötab lasteaias keelekümblusrühm, käesoleval ajal lasteaias on 4 keelekümblusrühma.

KEELEKÜMBLUSPROGRAMMI EESMÄRGID ON:

  • teise keele kõrge funktsionaalne oskus (lugemisel, kirjutamisel, rääkimisel, kuuldust arusaamisel);
  • emakeele valdamine eakohasel tasemel;
  • rühmale vastav edasijõudmine muudes õppeainetes;
  • sihtkeele kõnelejate kultuuri mõistmine ja väärtustamine.

Keelekümblusest võib lugeda: kke.innove.ee/keelekumblusest