Saame tuttavaks

Lasteaed

Kohtla-Järve Lasteaed Tuhkatriinu asub Kohtla-Järve Ahtme linnaosas, Tammiku mikroraioonis. Lasteaed on ehitatud 1989. aastal.

Käesoleval ajal lasteaias töötab 12 rühma.
Neist on:

  • 2 sõimerühma
  • 1 liitrühm
  • 4 osalise keelekümblusrühma
  • 2 erirühma
  • 3 lasteaiarühma

Lasteaias valitseb laste suhtes tähelepanelik ja armastav õhkkond, kollektiiv on sõbralik ning osavõtlik.

Vene õppekeelega rühmades õpivad lapsed eesti keelt. Meie lasteaias on traditsioon tähistada rahvuslikke pühasid: Vastlapäev, Jõulud, Lihavõttepühad, Nelipüha. See tekitab huvi tähtpäevadega seotud rahvakommete vastu. Meie lasteaias on 2 suurt saali, kus lapsed tegelevad muusikaga, võimlemisega. Samas saalis viiakse läbi peod, meelelahutused, nukuteatri etendused, spordivõistlused, millest võtavad aktiivselt osa ka lapsevanemad.